Prostorno planiranje

 • Početna
 • /
 • Što radimo / Usluge
 • /
 • Prostorno planiranje

Izrada dokumenata prostornog uređenja

 • Prostorni planovi uređenja gradova i općina
 • Generalni urbanistički planovi
 • Urbanistički planovi uređenja
 • Izvješća o stanju u prostoru
 • Stručna rješenja, programi, studije i podloge za izradu planova i za ishođenje akata za gradnju

Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja

Upisani smo u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj i provodimo čitav postupak utvrđen Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN br. 85/14).

Konzultantske usluge

 • Izrada dokumentacije za podnošenje inicijativa za izradu/ izmjenu planova
 • Prostorne provjere lokacija
 • Stručna podrška vezana uz investicijske zahvate